2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Poster presentations - abstracts

The clinical characteristic of patients treated with IV rt-Pa in stroke unit of neurological department in Sandomierz

P. Sobolewski1, M. Śledzińska1, M. Grzesik1
1. Neurology Department Sandomierz