2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Poster presentations - abstracts

Strokes in paroxysmal atrial fibrillation have more favorable outcome than in permanent atrial fibrillation

J. Staszewski1, B. Brodacki1, J. Kotowicz1, A. Stępień1
1. Military Medical Institute, Clinic of Neurology, Warsaw, Poland