2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Poster presentations - abstracts

Risk factor profile of different ischaemic stroke subtypes in Pomeranian Stroke Registry - a preliminary report

D. Gąsecki1, G. Kozera1, K. Chwojnicki1, S. Szczyrba1, M. Wiśniewska1, W. M. Nyka1, M. - on behalf of Prum members1
1. Department of Neurology for Adults, Medical University of Gdańsk, Gdansk, Poland