2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Oral presentations - abstracts

Post-stroke epilepsy

Danuta Ryglewicz1
1. First Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland