2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Oral presentations - abstracts

Post-stroke depression

Wojciech Kozubski1
1. Department and Clinic of Neurology of UMS in Poznań, Poland