2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Oral presentations - abstracts

New approaches to stroke rehabilitation – Transcranial Magnetic Stimulations

Konrad Waldowski1, Joanna Seniów1, Anna Członkowska1
1. Second Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland