2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Poster presentations - abstracts

Haemorrhagic transformation of acute ischaemic stroke in the patients treated with IV rt-Pa

P. Sobolewski1, M. Śledzińska1, R. Hatalska-Żerebiec1
1. Neurology Department, Sandomierz