2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Oral presentations - abstracts

Genetics of stroke

Agnieszka Słowik1
1. Department of Neurology, Jagiellonian University College of Medicine, Krakow, Poland