2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Poster presentations - abstracts

Carotid stenting in acute stroke. Reopening of Left Internal Carotid Artery. One case report

A. Dowżenko1, W. Czepiel1
1. Institute of Psychiatry and Neurology