2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Oral presentations - abstracts

Carotid disease and stenting (CAS) procedure

Bojana Zwan1
1. Neurology Clinic, Univeristy Medical Centre, Ljubljana, Slovenia