2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 1

Artykuł

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie badań leków psychotropowych z zastosowaniem placebo u osób z zaburzeniami psychicznymi

Janusz Rybakowski1, Jerzy Samochowiec2
1. Przewodniczący Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
2. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 1, 65–66