2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 1

Artykuł redakcyjny

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych