2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Charakterystyka Skali Depresji Dwubiegunowej i jej przydatności klinicznej

Wiktor Dróżdż1, Alina Borkowska1, Michael Berk2
1. Zakład Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Department of Psychiatry, University of Melbourne and Barwon Health Psychiatry Research, Australia
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 1, 53–63
Słowa kluczowe: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, ocena psychometryczna

Streszczenie

U większości pacjentów zgłaszających się do Poradni Zdrowia Psychicznego w Polsce z powodu depresji stwierdzono w niedawno opublikowanym badaniu występowanie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Obecnie używane do oceny zaburzeń depresyjnych narzędzia psychometryczne (takie jak Skala Hamiltona czy Skala Montgomery-Asberg) zostały dostosowane do objawów klasycznej depresji nawracającej. W ostatnich latach wzrasta ilość danych wskazujących na odrębności kliniczne, psychopatologiczne i patogenetyczne zaburzeń depresyjnych, występujących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Również zasady leczenia psychofarmakologicznego depresji dwubiegunowej różnią się od algorytmów terapii depresji jednobiegunowej. Dlatego narzędzia do oceny objawów powinny uwzględniać unikalne cechy fenomenologii depresji dwubiegunowej. W artykule omówiono niedawno opracowaną Skalę Depresji Dwubiegunowej, która cechuje się wysoką spójnością wewnętrzną, zgodnością ocen klinicystów, a także koreluje z wynikami innych skal do oceny depresji. W załączeniu przedstawiono polskie tłumaczenie skali.

Adres do korespondencji:
Wiktor Dróżdż
Zakład Neuropsychologii Klinicznej
CM UMK
ul. Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz. tel. 052 5854368, fax. 052 5853703
email: wikdr@cm.umk.pl