2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 4

Artykuł

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji

Jerzy Samochowiec1
1. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 4, 207–213