2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 4

Specjalnie dla Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii

Postępowanie w późnych dyskinezach poneuroleptycznych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 4, 161–172
Słowa kluczowe: późne dyskinezy, leczenie

Streszczenie

Późne dyskinezy (TD) są występującym w późnym okresie leczenia powikłaniem leków przeciwpsychotycznych (LPP) i cechują się zaburzeniami postawy ciała lub mimowolnymi ruchami w obrębie twarzy i kończyn. Autorka zreferowała hipotezy patofizjologiczne i dane kliniczne dotyczące ryzyka TD przy stosowaniu klasycznych i atypowych LPP. Dane z poprawnie przeprowadzonych badań wskazują na brak skutecznych metod leczenia TD. Omówiono strategie postępowania (zmiana leku przeciwpsychotycznego, dołączenie leków o celowym działaniu na neuroprzekaźnictwo, zwalczających wolne rodniki). Badania wskazują, że klozapina i prawdopodobnie leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji tłumią uprzednio istniejące TD, toteż leki z tej grupy powinny być stosowane z wyboru u pacjentów, którzy podczas stosowania neuroleptyków klasycznych reagowali TD.

Adres do korespondencji:
Małgorzata Rzewuska
Samodzielna Pracownia Farmakoterapii
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 022 651 93 12
e-mail: [emailrzewuska @ipin.edu.pl[/email]