2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Czynniki neurotroficzne w chorobach neurodegeneracyjnych

Anna Mach1,3, Dagmara Mirowska-Guzel1,2, Andrzej Członkowski2, Anna Członkowska1,2
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej w Warszawie
3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 4, 173–180
Słowa kluczowe: neurodegeneracja, neuroprotekcja, czynniki neurotroficzne

Streszczenie

Czynniki neurotrofi czne (NTFs) mają unikalną zdolność utrzymania prawidłowej budowy i funkcji neuronu, oraz stymulacji wzrostu neurytów w warunkach fi zjologicznych, a także w przypadku uszkodzenia układu nerwowego. Badania prowadzone w ostatnim dwudziestoleciu dostarczyły dowodów potwierdzających właściwości terapeutyczne NTFs. Mimo to, zastosowanie NTFs w leczeniu nadal wiąże się z licznymi ograniczeniami. Głównymi przeszkodami jest brak zdolności pokonania bariery krew- mózg oraz działania niepożądane, wynikające z nadmiernej ekspozycji układu nerwowego oraz innych struktur na NTFs. Wiele nadziei wiąże się z zastosowaniem wektorów wirusowych, za pomocą których możliwe jest długotrwałe, odpowiednio zlokalizowane dostarczenie NFTs w dawce zapewniającej działanie terapeutyczne. W niniejszej pracy zostały przytoczone niektóre doświadczenia przeprowadzone na modelach zwierzęcych z zastosowaniem NTFs oraz pierwsze badania kliniczne. Kontynuacja tych badań w kolejnych latach być może pozwoli określić czy NTFs są skuteczne w zapobieganiu i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntigtona czy stwardnienie rozsiane.

Adres do korespondencji:
Anna Członkowska
II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 022 842 76 83, fax. 022 842 40 23
e-mail: członkow@ipin.edu.pl