2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 3

Artykuł

Zalecenia dotyczące stosowania preparatów klozapiny

Janusz Rybakowski1, Jerzy Samochowiec2
1. Przewodniczący Sekcji Psychofarmakoterapii ZG PTP
2. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 3, 153–154