2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 3

Artykuł redakcyjny

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych