2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 3

Standardy leczenia zaburzeń odżywiania

Algorytmy

Jolanta Rabe-Jabłońska1, Tomasz Pawełczyk1, Cezary Żechowski2, Jerzy Samochowiec3
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie