Archiwum

2007, tom 23, zeszyt 3

Standardy leczenia zaburzeń odżywiania

Bulimia psychiczna - BP

Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Cezary Żechowski, Jerzy Samochowiec
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 3, 139–141