2006 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Zaburzenia hormonalne i metaboliczne związane ze stosowaniem litu

Dominik Strzelecki1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 3–4, 159–166
Słowa kluczowe: lit, niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, cukrzyca, moczówka prosta, wzrost masy ciała

Streszczenie

Podczas leczenia litem obserwuje się szereg istotnych zmian dotyczących gospodarki hormonalnej, mogących wtórnie wpływać na pogorszenie stanu psychicznego i somatycznego. Do najczęściej spotykanych należą zaburzenia funkcji tarczycy – szczególnie niedoczynność, rzadziej nadczynność gruczołu. Istotnym powikłaniem terapii litem bywa nadczynność gruczołów przytarczycznych. Obserwuje się również poważne zaburzenia metaboliczne – cukrzycę, moczówkę prostą oraz wzrost masy ciała, które częściowo związane są z zaburzeniami endokrynologicznymi. W artykule opisano najczęstsze dysfunkcje hormonalne i metaboliczne związane ze stosowaniem litu, częstość ich występowania, czynniki ryzyka oraz zasady prawidłowego monitorowania i leczenia.

Adres do korespondencji:
Dominik Strzelecki
Klinika Zaburzeń Afektywnych
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10
tel. (042)6757371, fax. (042)6757403
e-mail: strzeleckidomin@poczta.onet.pl