2006 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3-4

Specjalnie dla Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii

Rola neuroprzekaźnictwa noradrenergicznego w modulacji procesów rekonsolidacji pamięci. Nowe możliwości farmakoterapii zespołu stresu pourazowego

Jacek Dębiec1
1. Center for Neural Science, New York University, New York, NY, USA
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 3–4, 133–140
Adres do korespondencji:
Center for Neural Science
New York University
4 Washington Place, Room 809
New York, NY, 10003, USA
Telefon: ++1 (212) 998 3624
Faks: ++1 (212) 995 4704
Email: jacek@cns.nyu.edu