2006 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3-4

Recenzja książki

Refleksje z okazji drugiego wydania polskiego książki Mogensa Schou Lit w leczeniu chorób afektywnych – przewodnik praktyczny

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 3–4, 191