2006 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Memantyna – strategia glutaminergiczna w leczeniu choroby Alzheimera

Marcin Flirski1, Tomasz Sobów1
1. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 3–4, 177–186
Słowa kluczowe: memantyna, choroba Alzheimera, glutaminian, receptor NMDA

Streszczenie

Do niedawna jedynymi lekami posiadającymi rejestrację do leczenia choroby Alzheimera (AD – Alzheimer’s disease) były inhibitory cholinesterazy. Niniejsza praca poświęcona jest znaczeniu układu glutaminergicznego dla patogenezy i leczenia AD, z naciskiem na nową opcję terapeutyczną – antagonistę receptora NMDA, memantynę – i jej miejsce w strategii leczenia AD. W artykule uwzględniono mechanizm działania tego leku w szerszym kontekście dysfunkcji układu glutaminergicznego, a także wpływ memantyny na funkcje poznawcze, zaburzenia zachowania i funkcjonowanie chorych z AD oraz aspekty tolerancji i bezpieczeństwa stosowania tego leku u pacjentów w wieku podeszłym.

Adres do korespondencji:
Marcin Flirski
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
tel. (42) 675 73 72, fax (42) 675 77 29
e-mail: mflirski@csk.umed.lodz.pl