2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

„Zespół Serotoninowy”

Jan Jaracz1, Karolina Gattner1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 2, 111–117
Słowa kluczowe: serotonina, zespół serotoninowy, SSRI

Streszczenie

Zespół serotoninowy uważany jest za potencjalnie ciężkie powikłanie terapii lekami o działaniu serotoninergicznym. Wystąpić może jako działanie niepożądane podczas stosowania terapeutycznych dawek leków, znacznie częściej jednak jest spowodowany albo celowym przedawkowaniem leków, albo na skutek nieprzewidzianych interakcji między nimi. Objawy zespołu obejmują zaburzenia stanu psychicznego, odchylenia neurologiczne oraz zaburzenia ze strony układu autonomicznego. Nasilenie objawów bywa bardzo różne, od postaci łagodnych, do ciężkich, ze skutkiem śmiertelnym włącznie. Zwykle jednak objawy zespołu serotoninowego ustępują po przerwaniu dotychczasowej terapii.
W pracy dokonano także przeglądu opisów przypadków zespołu serotoninowego opublikowanych w ostatnich 10 lat i omówiono potencjalne mechanizmy patogenetyczne.

Adres do korespondencji:
Karolina Gattner
ul. Śniegockiego 8
Poznań 60-681
tel.: 603-999-607
email: karolina.gattner@op.pl