2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 2

Konferencja naukowa

Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii, 30.11.2006 - 1.12.2006, Poznań Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych, 16-18.02.2007, Zakopane