2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Artykuł

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii w sprawie badań leków psychotropowych z zastosowaniem placebo u osób z zaburzeniami psychicznymi