2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł

Zmiany EEG u pacjentek z zaburzeniami odżywiania się

Wojciech Jernajczyk1, Irena Namysłowska2, Cezary Żechowski2, Aleksandra Wierzbicka1, Antoni Jakubczyk2, Adam Wichniak1, Krystyna Czasak1, Iwona Musińska1
1. Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 4, 381-388
Słowa kluczowe: EEG, jadłowstręt psychiczny, bulimia

Streszczenie

Oceniono wzrokowo126 zapisów EEG pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu, które przynajmniej przez 2 tygodnie nie przyjmowały leków psychotropowych oraz 52 pacjentek z jadłowstrętem w trakcie przyjmowania leków psychotropowych. Poddano także ocenie wzrokowej 83 zapisy EEG nie leczonych pacjentek z rozpoznaniem bulimii i 36 zapisów pacjentek z bulimią przyjmujących leki psychotropowe. Każde badanie oceniano wzrokowo określając prawidłowość lub nieprawidłowość obrazu EEG. W wypadku istnienia nieprawidłowości określano jej rodzaj, umiejscowienie i nasilenie.
Istotnie więcej nieprawidłowych zapisów EEG jest w grupie pacjentek z jadłowstrętem w porównaniu do grupy pacjentek z bulimią. Pacjentki z jadłowstrętem mają znamiennie więcej zapisów o znaczniejszym nasileniu nieprawidłowości, z zaburzeniami napadowymi i lokalizacją zmian w prawej półkuli mózgu.