2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł

Zespół psychoza-hiponatremia-polidypsja pod wpływem karbamazepiny i okskarbazepiny - opis przypadku

Agnieszka Piróg Balcerzak1, Małgorzata Luks1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 4, 397-401
Słowa kluczowe: karbamazepina, okskarbazepina, zespół psychoza-hiponatremia-polidypsja

Streszczenie

Zespół PIP to zaburzenia wodno-elektrolitowe występujące u osób z psychozą, glównie u pacjentów ze schizofrenią i chorobami afektywnymi. Pierwszym objawem zespołu może być hiponatremia, która w części przypadków rozwija się w pełnoobrazowy zespół neurologiczny - zatrucie wodne. Szereg leków, różnych mechanizmach może wywoływać zespół PIP, są to między innymi leki przeciwdrgawkowe czy przeciwpsychotyczne. Leczenie polega na korekcji zaburzeń wodno-elektrolitowych, stosowaniu syntetycznej wazopresyny, sterydów. Praca ta opisuje przypadek pacjentki chorej na zaburzenia schizoafektywne, u której w trakcie kuracji tiorydazyną i karbamazepiną rozwinął się zespół PIP. Leczenie syntetyczną wazopresyną nasiliło zaburzenia, jak również próba zamiany karbamazepiny na okskarbazepinę. Inne leki przeciwdrgawkowe spowodowały wycofanie się zespołu PIP, co sugeruje, że przyczyną tego zespołu u pacjentki były karbamazepina i okskarbazepina.