2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł

Wpływ preparatu olanzapiny (Zolafren) na funkcje poznawcze w schizofrenii

Alina Borkowska1, Janusz Rybakowski2
1. Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 4, 389-395
Słowa kluczowe: schizofrenia, funkcje poznawcze, olanzapina

Streszczenie

 W niniejszej pracy oceniano wpływ leczenia preparatem generycznym olanzapiny (Zolafren - firmy ADAMED) na sprawność różnych aspektów pamięci operacyjnej i na fluencję słowną u chorych na schizofrenię. W badaniu uczestniczyło 33 chorych na schizofrenię (18 mężczyzn i 15 kobiet), w wieku 20-48 (średnio 32 ± 9) lat. Do oceny nasilenia objawów psychopatologicznych choroby zastosowano skalę Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), a do oceny funkcji poznawczych testy neuropsychologiczne: Test Łączenia Punktów (TMT), Test Stroopa, Test Fluencji Słownej i Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST). Badanie kliniczne i neuropsychologiczne przeprowadzono przed rozpoczęciem obecnego leczenia Zolafrenem oraz po miesiącu i trzech miesiącach jego podawania. Po miesiącu leczenia dobowa dawka leku wynosiła 10-20 (średnio 14,2 ± 3,6) mg/dobę, a po trzech miesiącach 5-20 mg (średnio 13,0 ± 3,6) mg/dobę.

Stwierdzono pozytywny wpływ leczenia Zolafrenem na objawy psychopatologiczne choroby oraz dysfunkcje poznawcze, takie jak szybkość psychomotoryczna (TMT A), wzrokowo-przestrzenna pamięć operacyjna (TMT B), funkcje werbalne (Test Stroopa i fluencji słownej) oraz pamięć operacyjną i funkcje wykonawcze (test WCST). Korzystny wpływ leku na funkcje poznawcze jest szczególnie wyraŸny po 3 miesiącach leczenia.