2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł

Przerwanie leczenia selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Emilia Kołodziej-Kowalska1, Jolanta Rabe-Jabłońska2
1. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Psychiatrii Młodzieżowej i Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 4, 343-354
Słowa kluczowe: postępowanie, rozpoznawanie, SSRI, zespół odstawienia

Streszczenie

SSRI są lekami szeroko stosowanymi i uznanymi za bezpieczne. Nagłe ich odstawienie może jednak prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia, mogących przypominać choroby somatyczne oraz powodujących cierpienie i dyskomfort.
Autorzy przedstawiają przegląd najnowszej wiedzy na temat częstości występowania, obrazu klinicznego, patomechanizmu, czynników ryzyka oraz zasad zapobiegania i leczenia zespołu odstawienia SSRI. Autorzy omawiają również trudności w różnicowaniu objawów odstawienia SSRI od nawrotu depresji czy schorzeń somatycznych oraz konsekwencje nierozpoznawania tego zespołu.