2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł

Objawy pozapiramidowe związane z nagłym odstawieniem risperidonu

Małgorzata Luks1, Agnieszka Piróg-Balcerzak1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 4, 403-408
Słowa kluczowe: objawy pozapiramidowe, schizofrenia, przerwanie farmakoterapii

Streszczenie

Polekowe objawy pozapiramidowe stanowią główną grupę objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem neuroleptyków. U pacjentki, której przypadek przedstawiłam wystąpiły wszystkie 4 rodzaje objawów pozapiramidowych - akatyzja, dystonie, parkinsonizm i dyskinezy.
Pacjentka JK l. 25 od 5 lat z rozpoznaniem schizofrenii. W 2001 r. po nagłym odstawieniu risperidonu wystąpiły nasilone dyskinezy w postaci kręczu karku oraz dyskinezy oralne i w zakresie kończyn górnych.
Dodatkowo w różnym nasileniu występowały pozostałe EPS. Poprawę stanu psychicznego i znaczną redukcję nasilenia dyskinez uzyskano po zastosowaniu leczenia amisulprydem i klonidyną.