2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł

Leki przeciwdepresyjne w leczeniu zespołów bólowych

Adam Miller1, Jolanta Rabe-Jabłońska2
1. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 4, 329-342
Słowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, zespoły bólowe

Streszczenie

Leki przeciwdepresyjne są od wielu lat stosowane w leczeniu różnych zespołów bólowych. Mechanizm działania przeciwbólowego nadal jest niejasny. Najprawdopodobniej składają się na ten efekt: wpływ na układ serotoninergiczny, noradrenergiczny, dopaminergiczny, GABA-ergiczny i opioidowy, hamowanie wychwytu zwrotnego adenozyny, blokowanie receptora NMDA oraz kanałów jonowych. Działanie przeciwbólowe trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD) zostało udowodnione. Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny pomimo lepszej tolerancji wydają się nie być szczególnie efektywne w leczeniu bólu. Wyniki badań kontrolowanych dotyczących inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (wenlafaksyna, milnacipran, duloksetyna) sugerują, że leki te są równie skuteczne w leczeniu bólu jak TLPD a lepiej tolerowane. Efekt analgetyczny wydaje się być niezależny od działania przeciwdepresyjnego.