2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł

Terapeutyczny efekt klozapiny u chorego na schizofrenię hebefreniczną z zespołem deficytu uwagi i nadruchliwości w dzieciństwie

Paulina Klonowska1, Małgorzata Wojtanowska-Bogacka1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 2, 175-180
Słowa kluczowe: schizofrenia hebefreniczna, schizofrenia zdezorganizowana, zespół deficytu uwagi z nadruchliwością, klozapina

Streszczenie

Tematem artykułu jest opis przypadku schizofrenii hebefrenicznej rozpoznanej u 23-letniego mężczyzny, u którego w dzieciństwie występował zespół deficytu uwagi z nadruchliwością. Pacjent ten od 21 roku życia był kilkakrotnie przyjmowany do szpitala psychiatrycznego i leczony bez istotnych efektów terapeutycznych. Dopiero zastosowanie klozapiny w wysokich dawkach przyniosło zdecydowaną poprawę stanu psychicznego.