Terapeutyczne działanie lamotryginy u pacjentki z zaburzeniami odżywiania się współistniejącymi z chorobą afektywną dwubiegunową - opis przypadku

2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł

Terapeutyczne działanie lamotryginy u pacjentki z zaburzeniami odżywiania się współistniejącymi z chorobą afektywną dwubiegunową - opis przypadku

Katarzyna Kamińska1, Jolanta Rajewska1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 2, 181-185
Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania się, choroba afektywna dwubiegunowa, lamotrygina

Streszczenie

Przedstawiono opis przypadku 43-letniej pacjentki chorującej od ponad 20 lat na bulimię. Pacjentka sprawiała znaczne trudności terapeutyczne, a choroba spowodowała negatywne następstwa somatyczne. W trakcie ostatniej hospitalizacji u chorej rozpoznano współistniejące zaburzenia afektywne dwubiegunowe i włączono lek normotymiczny lamotryginę. Spowodowało to istotną poprawę zarówno w zakresie zaburzeń nastroju, jak również zachowań bulimicznych.