2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł

Neurofizjologiczne mechanizmy uzależnień: znaczenie zachowań impulsywnych

Wojciech Kostowski1
1. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 2, 93-102
Słowa kluczowe: impulsywność, uzależnienia, serotonina

Streszczenie

Zachowania impulsywne odgrywają ważną rolę w patomechanizmie wielu zaburzeń i schorzeń psychicznych. Wykazano, że osoby nadużywające substancji uzależniających, a także osoby ze wzmożoną agresywnością oraz skłonnościami do samobójstwa charakteryzują się zwiekszoną impulsywnością. Z punktu widzenia zaburzeń procesów neurochemicznych, istotne znaczenie w tych patologiach ma przede wszystkim upośledzona neutrotransmisja serotoninergiczna.


Praca wygłoszona podczas konferencji Wszystko o agresji. Patomechanizmy i leczenie, Warszawa 8-9.04.2005