2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł

Neurobiologia impulsywnoœci

Alan Swann1
1. University of Texas Medical School, Houston
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 2, 89-92

Streszczenie

 


Streszczenie Pracy wygłoszonej podczas konferencji Wszystko o agresji. Patomechanizmy i leczenie, Warszawa 8-9.04.2005.