Impulsywność a samobójstwa

2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł

Impulsywność a samobójstwa

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 2, 131-142
Słowa kluczowe: impulsywność, samobójstwa, farmakoterapia

Streszczenie

Impulsywność jest cechą zachowań zwiększającą ryzyko dokonania czynu autoagresywnego. U podłoża zachowań autoagresywnych leżą prawdopodobnie zaburzenia serotoninergiczne. Jednak nie wszystkie leki wpływające na układ serotoninergiczny są u tych chorych bezpieczne. Dane z badań klinicznych wskazują na korzystne działanie długotrwale stosowanego litu na dokonywanie czynów autoagresywnych u chorych z zaburzeniami afektywnymi. U chorych na schizofrenię autoagresywność obniża długotrwałe stosowanie klozapiny i leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji. U osób z zaburzeniami osobowości korzystne wyniki obserwowano przy leczeniu kwasem walproinowym i karbamazepiną. U osób skłonnych do reakcji impulsywnych ryzyko autoagresji mogą prawdopodobnie wzmagać benzodiazepiny i leki hamujące wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny.


Praca wygłoszona podczas konferencji: Samobójstwa, Warszawa, 26.02.2005.