Działanie prokognitywne moklobemidu w depresji naczyniowej

2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł

Działanie prokognitywne moklobemidu w depresji naczyniowej

Alina Borkowska1, Ilona Pietrzak1, Janusz Rybakowski1
1. Zakład Neuropsychologii Klinicznej CM UMK w Bydgoszczy Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 2, 167-173
Słowa kluczowe: depresja naczyniowa, moklobemid, dysfunkcje poznawcze

Streszczenie

U 23 osób z depresją na podłożu zmian naczyń mózgowych wykonano badania kliniczne i neuropsychologiczne pamięci operacyjnej przed i po 3 miesiącach leczenia moklobemidem. U wszystkich badanych chorych stwierdzono przed leczeniem istotne osłabienie ogólnych sprawności poznawczych i nasilenie deficytów pamięci operacyjnej. Leczenie moklobemidem powodowało poprawę w zakresie objawów depresji i funkcji poznawczych. Poprawa wykonania testów neuropsychologicznych, z wyjątkiem testu Stroopa B, nie korelowała ze stopniem poprawy w zakresie objawów depresji.