2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł

Wpływ donepezilu na zaburzenia pamięci operacyjnej u osób z chorobą Alzheimera

Alina Borkowska1, Monika Wiłkość1, Janusz Rybakowski2
1. Zakład Neuropsychologii Klinicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 95-101
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, pamięć operacyjna, donepezil

Streszczenie

U 78 osób z chorobą Alzheimera (55 – otępienie lekkiego stopnia, 23 – otępienie średniego stopnia) wykonano badania neuropsychologiczne pamięci operacyjnej przed i po 3 miesiącach leczenia donepezilem. Stwierdzono podobne nasilenie deficytów pamięci operacyjnej, zarówno u chorych z lekkim, jak i średnim nasileniem otępienia, co wskazuje, że mogą one pojawiać się (obok innych deficytów poznawczych) już we wczesnych stadiach choroby. Podawanie donepezilu powodowało poprawę zaburzeń pamięci operacyjnej mierzonych za pomocą niektórych testów, przy czym efekt ten był nieco lepszy u chorych z lekkim nasileniem otępienia.