2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł

Podwyższony poziom kompleksów immunologicznych oraz obecność w nich antygenu Chlamydii pneumoniae i przeciwciał przeciwko cytomegalowirusowi u pacjentów ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu

Beata Tarnacka1, Grażyna Gromadzka1,2, Anna Członkowska1,2
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Zakład Elektrofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Zakład Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 21-39
Słowa kluczowe: kompleksy immunologiczne, udar mózgu, antygen lipopolisacharydowy Chlamydii pneumoniae, przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi

Streszczenie

Mechanizm reakcji immunologicznych związanych z patogenezą oraz przebiegiem klinicznym "ostrych incydentów naczyniowych" nie został w pełni poznany. Celem pracy było zbadanie obecności krążących kompleksów immunologicznych, u pacjentów z potwierdzonym świeżym udarem niedokrwiennym mózgu w pierwszym miesiącu po zachorowaniu, oraz określenie obecności w KIK w wybranych przypadkach antygenu lipopolisacharydowego Chlamydii pneumoniae i przeciwciał przeciwko cytomegalowirusowi (CMV). Stężenie KIK badano w grupie: 179 pacjentów, 122 dobranych wiekowo oraz 112 "młodych" osób z grupy kontrolnej metodą precypitacji. Obecność antygenu polisacharydowego Chlamydii pneumoniae i przeciwciał przeciwko badano metodą ELISA, po wcześniejszej dysocjacji KJK metodą wysokiego pH. Średnie stężenie KJK było znacząco podwyższone u pacjentów z udarem, podwyższone stężenie KIK okazało się być niezależnym czynnikami ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu, związane było również ze statystycznie bardziej nasilonym deficytem neurologicznym oraz zwiększoną śmiertelnością 30-dniową. Zaobserwowano również znamiennie statystycznie częstsze występowanie antygenu chlamydiowego oraz przeciwciał klasy IgG przeciwko CMV w KIK u pacjentów z udarem w stosunku do grup kontrolnych. Praca stanowi pierwsze doniesienie o związku podwyższonego poziomu KIK w surowicy a przebiegiem klinicznym, u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu, oraz wskazuje na ważne powiązanie obecności specyficznego antygenu chlamydiowego oraz przeciwciał anty-CMV w KJK z występowaniem udaru.