2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł

Ocena wpływu deksametazonu na proces zapalny oraz uszkodzenie komórek dopaminergicznych w modelu zwierzęcym choroby Parkinsona wywołanym przez l-metylo-4-fenylo-l,2,3,6-tetrahydropirydynę (MPTP) u myszy

Tomasz Litwin1, Iwona Kurkowska-Jastrzębska1, Agnieszka Ciesielska2, Ilona Joniec2, Adam Przybyłkowski2
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Zakład Elektrofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 5-20
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, deksametazon, neuroprotekcja

Streszczenie

Autorzy ocenili efekt stosowania sterydów w mysim modelu choroby Parkinsona. Na podstawie badań: chromatografii, Western-blottingu, oraz barwień immunohistochemicznych stwierdzono neuroprotekcyjne działanie deksametazonu w dawce1 mg/kg m.c. Biorąc pod uwagę mechanizm działania sterydów opisany efekt autorzy wiążą z przeciwzapalnym działaniem leku.