2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł

Farmakogenomika litu w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Aleksandra Suwalska1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 85-93
Słowa kluczowe: CHAD, lit, badania farmakogeonomiczne

Streszczenie

Mechanizm działania litu – leku normtymicznego o najlepiej udowodnionej skuteczności w chorobie afektywnej dwubiegunowej obejmuje wpływ na transport jonów przez błony komórkowe, na neuroprzekaźnictwo, głównie serotoninergiczne i dopaminergiczne, układy drugich przekaźników wewnątrzkomórkowych oraz plastyczność neuronalną. W niniejszym doniesieniu dokonane zostanie omówienie badań nad związkiem między profilaktycznym działaniem litu w chorobie afektywnej dwubiegunowej a polimorfizmem genów kandydujących dotyczących tych procesów.