2003 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł

VII. Współwystępowanie depresji i innych chorób

Murray W. Enns1, J. Robert Swenson2, Roger S. McIntyre2, Richard P. Swinson3, Sidney H. Kennedy4
1. Department of Psychiatry, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
2. Department of Psychiatly, University of Ottawa, Ottawa, Ontario
3. Department of Psychiatry, McMaster University, HamiIton, Ontario
4. Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, Ontario
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 2, 137-164

Streszczenie

Cel: Kanadyjskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Kanadyjski Zespół ds. Leczenia Zaburzeń Nastroju i Lękowych uczestniczyły w tworzeniu klinicznych wskazówek leczenia zaburzeń depresyjnych dla psychiatrów.

Metoda: Tworzenie wskazówek było następujące: wychodząc z bazy danych dokonano przeglądu piśmiennictwa. Zastosowano zoperacjonalizowane kryteria oceny jakości wyników badań klinicznych, w rekomendacjach leczenia zawarto uzgodnione opinie klinicystów. Ten rozdział jest jednym z 7 rozdziałów ocenionych przez klinicystów. Tekst został poprawiony i zaakceptowany przez ekspertów krajowych i międzynarodowych.

Wyniki: Depresja szczególnie często współistnieje z zaburzeniami lękowymi, odżywiania i nadużywaniem substancji psychoaktywnych, ale również zdarza się u chorych ze schizofrenią, ADHD i otępieniem. Współistnienie depresji ma znaczenie w diagnostyce, prowadzeniu leczenia i zejściu choroby. Zależność między depresją i zaburzeniami osobowości jest skomplikowana. Pacjenci ze współistniejącą depresją zwykle wymagają dłuższego i bardziej intensywnego leczenia, kompleksowego podejścia terapeutycznego. Depresja także współistnieje często z chorobami somatycznymi i dobrze reaguje na typowe leczenie LPD.

Wnioski: Współistniejące zaburzenia mają wpływ na przebieg i zejście obydwóch chorób. Gdy zostanie rozpoznana współistniejąca depresja, należy rozważyć zastosowanie typowego leczenia psycho- i farmakoterapeutycznego.