2003 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł

IV. Farmakologiczne i inne biologiczne leczenie depresji

Sidney H. Kennedy1, Raymond W. Lam2, Nicole L. Cohen1, Arun V. Ravindran3
1. Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, Ontario
2. Division of Mood Disorders, Department of Psychiatry, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia
3. Departments of Psychiatry and CeIIular and Molecular Medicine, University of Ottawa, Ottawa, Ontario

Streszczenie

Cel: Kanadyjskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Kanadyjski Zespół ds. Leczenia Zaburzeń Nastroju i Lękowych uczestniczyły w tworzeniu klinicznych wskazówek leczenia zaburzeń depresyjnych dla psychiatrów.

Metoda: Tworzenie wskazówek było następujące: wychodząc z bazy danych dokonano przeglądu piśmiennictwa. Zastosowano zoperacjonalizowane kryteria oceny jakości wyników badań klinicznych, w rekomendacjach leczenia zawarto uzgodnione opinie klinicystów. Ten rozdział jest jednym z 7 rozdziałów ocenionych przez klinicystów. Tekst został poprawiony i zaakceptowany przez ekspertów krajowych i międzynarodowych.

Wyniki: Na podstawie oceny wyników badań sporządzono zalecenia dotyczące: l) wyboru LPD z uwzględnieniem skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa, 2) optymalnego dawkowania LPD z uwzględnieniem potencjalizacji, kombinacji i strategii zmiany leków, 3) leczenia podtrzymującego i 4) EW, leczenia światłem i innych metod biologicznych. Najpierw przedstawiono dane z metaanaliz, kolejno wnioski z RCT, a następnie z badań otwartych.

Wnioski: Jest dostatecznie dużo danych dotyczących stosowania leczenia dużych depresji przy użyciu SSRI, nowych leków i TLPD. Są też dane świadczące o przydatności specyficznych metod leczenia w podtypach depresji. Istnieje potrzeba badań dotyczących strategii potencjalizacji działania LPD i leczenia kombinowanego u chorych niereagujących na leki.