2003 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł

II. Zasady postępowania

Robin T. Reesal1, Raymond W. Lam2
1. Centre for Depression and Anxiety, Calgary, Alberta
2. Division of Mood Disorders, Department of Psychiatry, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 2, 29-43

Streszczenie

Cel: Kanadyjskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Kanadyjski Zespół ds. Leczenia Zaburzeń Nastroju i Lękowych uczestniczyły w tworzeniu klinicznych wskazówek leczenia zaburzeń depresyjnych dla psychiatrów.

Metoda: Tworzenie wskazówek było następujące: wychodząc z bazy danych dokonano przeglądu piśmiennictwa. Zastosowano zoperacjonalizowane kryteria oceny jakości wyników badań klinicznych, w rekomendacjach leczenia zawarto uzgodnione opinie klinicystów. Ten rozdział jest jednym z 7 rozdziałów ocenionych przez klinicystów. Tekst został poprawiony i zaakceptowany przez ekspertów krajowych i międzynarodowych.

Wyniki: Dokonano przeglądu zasad i celów postępowania psychiatrycznego, psychoterapeutycznego i farmakologicznego. Uwzględniono dwie fazy leczenia, aktywnego i podtrzymującego. Przedyskutowano szczególne problemy, włącznie z leczeniem chorych hospitalizowanych, postępowaniem z chorymi z tendencjami samobójczymi i zagadnienia medyczno-prawne.

Wnioski: Te zasady leczenia psychiatrycznego przedstawiają strategię stosowania specyficznych metod leczenia zaburzeń depresyjnych.