2003 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł

I. Definicje, rozpowszechnienie i koszt choroby

Sagar V. Parikh1, Raymond W. Lam2
1. Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, Ontario
2. Division of Mood Disorders, Department of Psychiatry, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 2, 13-28

Streszczenie

Cel: Kanadyjskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Kanadyjski Zespół ds. Leczenia Zaburzeń Nastroju i Lękowych uczestniczyły w tworzeniu klinicznych wskazówek leczenia zaburzeń depresyjnych dla psychiatrów.

Metoda: Tworzenie wskazówek było następujące: wychodząc z bazy danych dokonano przeglądu piśmiennictwa. Zastosowano zoperacjonalizowane kryteria oceny jakości wyników badań klinicznych, w rekomendacjach leczenia zawarto uzgodnione opinie klinicystów. Ten rozdział („Definicje, występowanie, koszty zdrowotne”) jest jednym z 7 rozdziałów ocenionych przez klinicystów. Tekst został poprawiony i zaakceptowany przez ekspertów krajowych i międzynarodowych.

Wyniki: Występowanie roczne dużych depresji w Kanadzie (3,2-4,6%) jest podobne, jak i w innych krajach. Duże depresje często przybierają przebieg przewlekły lub nawracający i wiążą się z dużym ryzykiem umieralności i chorobowości. Skuteczne leczenie znacznie redukuje koszt ekonomiczny i niesprawność związane z chorobą depresyjną.

Wnioski: Duże zaburzenie depresyjne jest schorzeniem rozpowszechnionym, powodującym istotne koszty zdrowotne na całym świecie. Wskazane są energiczne działania zmierzające do poprawy rozpoznawania, leczenia i zapobiegania tym zaburzeniom, aby zmniejszyć koszt osobowy i społeczny tych zaburzeń.