2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł

Wzrokowa i ilościowa ocena zmian EEG u pacjentów chorych na schizofrenię nieleczonych i w czasie farmakoterapii. Opracowanie wstępne

Aleksandra Wierzbicka1, Anna Trojecka1, Jakub Antczak1, Iwona Musińska1, Eugenia Szatkowska1, Krystyna Czasak1, Wojciech Jernajczyk1
1. Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 3, 249-258

Streszczenie

Wykonano badania EEG 41 pacjentom z rozpoznaniem schizofrenii nieleczonym oraz w 10-14 dniu leczenia. Zapisy EEG oceniano wzrokowo oraz wykonano analizę automatyczną wybranych kanałów (FFT). Wyniki opracowano statystycznie.
Ocena wzrokowa zapisów EEG wykazała zwolnienie rytmu alfa w czasie terapii neuroleptykami. Wzrasta także ilość nieprawidłowych zapisów EEG u osób leczonych. Najwyraźniej dezorganizują czynność bioelektryczną neuroleptyki atypowe.
Analiza automatyczna wykazała zwolnienie rytmu alfa, najwyraźniejsze w prawej okolicy ciemieniowo-potylicznej oraz przyśpieszenie rytmu theta w lewej okolicy czołowo-skroniowej.