2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł

Przeciwlękowe właściwości SSRI w klinice i badaniach przedklinicznych

Małgorzata Zienowicz1, Małgorzata Lehner1, Aleksandra Wisłowska1, Ewa Taracha1, Adam Płaźnik1
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie; Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 3, 267-286

Streszczenie

W pracy omówiono mechanizmy działania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i ich zastosowanie w terapii zaburzeń lękowych. Przedstawiono płynące z badań przedklinicznych i klinicznych wnioski dotyczące wpływu leków na następujące układy neuroprzekaźnikowe mózgu: układ serotoninergiczny, GABAergiczny, oś podwgórze-przysadka-nadnercza, układ peptydergiczny (CCK), układ noradrenergiczny i dopaminergiczny. Opisano ponadto ośrodkową lokalizację działania SSRI z wykorzystaniem techniki oznaczania białka Fos.