2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł

Czy preparaty miłorzębu mają znaczenie w opóźnieniu rozwoju otępienia?

Tadeusz Pietras1, Paweł Górski1
1. Pracownia Geriatrii Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 3, 299-308

Streszczenie

Ekstrakt EGb 761 otrzymany z miłorzębu posiada korzystne działanie w chorobach neurodegeneracyjnych mózgu. Poprawia nieznacznie funkcje poznawcze w otępieniach i spowalnia ich przebieg. Uważa się, że biologiczne działanie składników preparatu EGb 761 związane jest z działaniem antyoksydacyjnym i hamowaniem procesu peroksydacji lipidów. Flawonoidy wyizolowane z preparatu mogą hamować aktywność monoaminooksydazy w mózgu i wpływać na kontrolę fosforylacji oksydatywnej w mitochondriach. Preparat EGb 761 jest użyteczny we wspomagającym leczeniu otępień.